kafence.com
за хора, небезразлични към хумора
 


Смешни снимки от веселбата
Смешна снимка plastic-surgery10 Смешна снимка vozi si jenata Смешна снимка gay swimming suit Смешна снимка lara2 Смешна снимка lekuvam zapek Смешна снимка katerica na vyrtelejka Смешна снимка pizza Смешна снимка two and a half men Смешна снимка shamar zad vrata Смешна снимка girl 8748
<-- По-нови По-стари -->
-- 2006-12-01 20:36:25 -- feb

Преводно-тълковен речник на някои компютърни термини

abort (прекратяване). Да се спре нещо, преди да е станало късно, като например програма, излязла от контрол, или атомна бомба, насочена към Москва. Популярните методи включват отчаяно натискане на клавишите Esc, Ctrl+C или Break.

access arm (ръка за достъп). Ръка, държаща главата, която чете или пише информация по диска в дисковото устройство. "И така, главата за четене/писане е свързана към... ръката за достъп! От своя страна ръката за достъп е свързана към... лакътя за достъп, той пък към рамото за достъп и т.н."

agent (agent). Автоматизирана програма, изпълняваща определени задачи в определено време или при настъпване на определени условия. Например агентът може да ви информира, че дискът ви е пълен. "Имам си агент, който не ми казва нищо. Сигурно е таен агент."

amp (амп). Съкращение от AMPere (Ампер) - мярка за измерване на тока. "Волтовете другия път. Амперите са тези, които ще ви убият." 2. Устройство, свързано към високоговорителите на вашия компютър, което ще даде възможност на всеки в съседство да узнава кога убивате извънземни с вашето турбо оръжие.

analog (аналог). Противоположното на цифров. Аналоговите стойности не са абсолютни стойности, те постоянно се променят. Например аналоговият часовник има скала и стрелки, които се въртят, докато цифровият часовник показва числа. "Компютрите са цифрови, което означава, че знаят какво е Вкл. и Изкл., Да и Не. Хората са аналогови, защото знаят какво е Да, Не, Не знам, Кой го е грижа, Може би, Ще видим и т.н."

analog to digital port (аналогово-цифров порт). Известен още като "A-to-D" порт. Друг термин за порта на джойстика. Това е начинът, по който компютъра чете движението на джойстика. "Смятам, че го наричат аналогово-цифров порт, защото лабораторните учени в бели престилки щяха да изглеждат глупаво, ако разработваха порт за джойстик."

animation (анимация). Възможността да използвате вашият, струващ $3000 компютър за създаване на анимационни филмчета. Създаването на усещане за движение на обектите. "Нашата електронна таблица използва анимация, за да демонстрира спадащите продажби на конкурентите. Въпреки че нямахме прикрепен звук, когато графиката започна да клони към нула, Джордж възпроизведе глух звуков сигнал."

ANSI - Съкращение от American National Standards Institute - организация, която определя стандартите за различни индустриални производства, които обаче хората по правило пренебрегват. 2. Специални правила, дефиниращи начините, по които езиците за програмиране трябва да работят. 3. Команди, контролиращи как се показва информацията на компютърния екран (изцяло пренебрегвана). 4. Вид графики, използвани от текстовите BBS системи.

answer/originate modem - Модем, който може да отговаря и инициира обаждания. Почти всички модеми са answer/originate, което прави термина толкова полезен, колкото кръгла автомобилна гума.

any key (кой да е клавиш). Кой да е клавиш от клавиатурата. Програмистите използват термина any key, опитвайки се да ви улеснят, докато в действителност искат да използвате клавиша Enter или Spacebar (интервал). Те си мислят: "Аз им разреших да натиснат any key (кой да е клавиш), като им дадах свобода на действие да натискат клавиша, който желаят." На практика това довежда до продължително и мъчително търсене на клавиш с надпис Any.

bloat (раздуване). Тенденция на програмите да се разширяват и да заемат цялата памет и всички системни ресурси. Повечето програми се раздуват, защото го могат - компютърът има доста ресурси. Други пък се раздуват, когато на програмиста му е писнало и е добавил някой нови финкции "просто така".

boot (начално зареждане). 1. Стартирането на компютъра. Води началото си от идеята, че компютърът трябва да се зарежда със собствени сили, или по-вероятно от идеята, че най-сполучливият начин да накараш компютъра да заработи е да го изриташ с ботуша си (boot).

break (преустановяване). Преустановяване на работата на компютъра, независимо какво прави в момента. Изкарване на компютъра от равновесие. "Винаги съм се чудил защо стоп клавиша на компютъра е кръстен break (преустановяване), а не brake (спирачки).

Centronics port (порт Centronics). Принтерският порт на компютъра. Обикновено се използва за свързване на компютъра към Centronics принтери. "Рей наистина е старомоден. Той винаги казва Centronics порт, вместо принтерски порт. Всъщност, той е живял толкова дълго, че помни времето, когато компютрите са се включвали с манивела."

child process (дъщерен процес). Вторична програма, стартирана от някаква програма на компютъра. Разбира се, че те са способни на това. Когато WordPerfect проверява правописа на документ, се стартира друга програма, която се нарича "Spell Checker". WordPerfect е родителска (parent) програма, а Spell Checker е дъщерен процес. За съжаление, внезапно родителят убива детето, защото е алчен и иска само той да управлява процеса. "Много дъщерни процеси бягат от вкъщи."

CISC - Акроним на Complex Instruction Set Computing - вид микропроцесор, който използва сложни, вместо прости инструкции. (Обратното на RISK процесора). Тънкият момент в случая е, че микропроцесорът в случая може да прави повече неща, но това му отнема повече време. RISK процесорът може да прави по-малко, но го прави бързо. (Не се притеснявайте, ако това обяснение не ви е ясно. Никой в компютърния бранш не го разбира изцяло). "Има хора, които се кълнат, че RISK ще управлява света, но дотогава кралят си остава CISC. А има и такива, като нас, които си гледат живота, а от време на време и видео."

Command;com. Командният процесор на MS-DOS. Всъщност това е самият DOS - показва промпта и иавършва различни DOS комадни. "Изтриването на вашия COMMAND.COM файл е глупаво нещо, но всеки го е правил поне веднъж."

comment (коментар). Кратка обяснителна бележка, вмъкната в програма, която описва какво прави програмата. Програмистите използват кометари в своите кодове, за да могат другите програмисти (а и те самите), да разберат какво прави програмата и как работи. "Добре е при програмирането да се вмъкват много коментари, описващи какво правят програмите и как работят, както и хапливи забележки относно шефа на проекта."

communications (комуникации). По-кратката версия на telecommunications (телекомуникации) или data communications (даннови комуникации). Често се използва за описание на предаване на информация от един компютър на друг чрез модем или мрежа. "Нашият отдел си търси нов директор по комуникациите. Трябва да е късоглед и да не владее английски."

compatibility (съвместимост). Способност на софтуера или хардуера да работят с друг софтуер или хардуер. "Продавачът твърдеше, че моите нови компютър и принтер са до такава степен съвместими, че ако изкарам единият от стаята, другият веднага ще започне да вика."

compute (изчисляване). Пресмятане на отговор, като се използват различни техники - математика, евристика и поглеждане зад рамото на някого.

context-sensitive help (контекстно-чувствителна помощ). Помощ, осигурена от програмата, която се променя според това, какво се прави в момента. Ако изберете командата принт, контекстно-чувствителната помощ осигурява помощ за отпечатването. Ако изберете командата File Save, контекстно-чувствителната помощ осигурява помощ за запис на файла. Ако се объркате контекстно-чувствителната помощ ви обърква още повече.

Control key (клавиш Control). Специален клавиш. На някой клавиатури е просто Ctrl. Клавишът Control работи в комбинация с другите клавиши, за да задава команди на програмата. "На повечето компютри клавишът Control е изписан като Ctrl. В никакъв случай не дава на потребителя усещането, че той има някакъв контрол върху компютъра."

Cray. Първият суперкомпютър. Cray1 беше различен от всички други големи машини по онова време, защото използваше основните компютърни компоненти, свързвайки ги заедно на много близко разстояние. Кратката дистанция означаваше, че информацията пътува бързо в Cray, правейки го един от бързите компютри.

Cyber- (кибер). Префикс, използван за обозначаване на нещо, че е електронно. Например киберпънк означава, че пънк музиката се изпълнява на електронни инструменти. Киберсекс е секс по електронен път (чрез електронна медия, без какъвто и да е физически контакт). Стив Остин (Мъжът За Шест Милиона Долара) беше киборг, което означава кибернетичен организъм. "Джо най-накрая се предаде и си купи модем. Мразеше да му викат кибердевственик."

dialog box (диалогов прозорец). Прозорец, който се появява и ви дава информация. Нещо като диалог между вас и вашия софтуер. "Защо се получава така, че почти всички диалогови прозорци в моята програма само ми дават акъл, а не разговарят с мен?"

DirectX. Набор от правила, които Microsoft кара разработчиците на игри да спазват, когато програмират под Windows 95 или по-късни версии. Разработчиците (и самите играещи) желаят по-бързи игри. Windows 95 обаче ги затруднява. Ето защо разработчиците пишат своя софтуер за игри, стремейки се да надхитрят Windows 95. Обаче от Microsoft мразят да ги изиграват и създадоха DirectX - стандарт за достъп до екрана, клавиатурата и джойстика. Повечето разработчици на игри пренебрегват DirectX.

disk drive (дисково устройство). Механично устройство за четене на дискове. В РС, устройствата имат имена от А до Z. В Macintosh ги кръщават - например "Filbert" или "Ambidextrous". "Майк е толкова запален по голфа, че когато му казах за проблемите, които ми създава дисковото устройство, той ме посъветва да опитам с девети стик."

disk operating system (дискова операционна система). 1. Старото име на операционна система. В ранните дни на микрокомпютрите, те не се продаваха с дискови устройства. Ето защо, когато се поставяше такова и възникваше необходимост от програма за стартиране на компютъра, трябваше да се купи и дискова операционна система.

dot matrix (матрица от точки). 1. Мрежа, спрямо която се показват или отпечатват знаците. 2. Вид принтер, който създава буквите и графиките чрез отпечатването на много тънки точки. Колкото повече точки се използват, толкова по-добро е изображението. "Матричните принтери вършат прекрасна работа за събуждането на съседите в малките часове."

download (сваляне). Копиране чрез модем на файлове, намиращи се на отдаличен компютър, върху този, на който работите. "Можете да запомните термина сваляне, като си представите, че компютърът ви е в подножието на хълм, а всяка онлайн система, която викате, се намира на върха му и файловете от нея се "свалят" надолу към вас."

DriveSpace. Програма за компресиране на диска, разработена от Microsoft за MS-DOS, версия 6.22 или по-късна, и за Windows 95. Оригиналното й наименование е DoubleSpace, което е променено заради лошото звучене. DriveSpace ви позволява да съхранявате повече информация върху твърдия диск. Програмата постига това като компресира файловете, докато те се записват на диска и ги декомпресира при четенето. Крайният резултат не ви е известен, но пък компютърът ви работи по-бавно и можете да съхранявате повече информация на диска. "Най-добрият съвет е да избягвате DriveSpace. По-добрият вариант е да си купите по-голям твърд диск."

DWIM. Акроним на Do What I Mean - направи, каквото имам предвид (а не каквото ти казвам). Често се използва, когато хората искат компютрите да четат техните мисли и да пренебрегват командите, които те са въвели.

ЕLIZA. Известна програма за изкуствен интелект, която наподобява психотерапевтите. Потребителят въвежда своите проблеми в компютъра, а ЕLIZA повтаря като папагал фрази, лишени от смисъл, създавайки илюзията за дълбок размисъл (след което потребителят плаща 200$ на час).

Emulation (емулация). Наподобяване на поведението и функционалността на определена част от хардуера или софтуера. Емулацията позволява на по-евтини компоненти да се държат точно както истинските. "Дейвид стартира емулация на Macintosh на своя IBM PC, а след това емулационна програма на IBM. Никой не може да си губи времето по толкова високотехнологичен начин, както Дейвид."

EULA (споразумение за лиценз с краен клиент). Акроним на End User License Agreement - секретен легален код, включен във всеки софтуерен продукт, който ви казва, че всичко лошо, което става, не се дължи на грешка на разработчиците, и че всъщност вие не притежавате този софтуер, а само го използвате. Това е някакво противоречие, защото собственикът би трябвало винаги да носи отговорност.

fail-safe (защитено от отказ). Когато нещо е толкова добре проектирано, че е невъзможно да се получи грешка... "Нашите компютри са абсолютно защитени от грешки. Това е така, защото никога не правим грешката да ги включваме."

FCC (Федерална комисия по комуникациите). Акроним от Federal Communications Commission - правителствена агенция, която регулира всяко оборудване (включително компютърно), излъчващо радиочестотни сигнали. Виж Class A, Class B. "Моят компютър има FCC клас Б, което означава, че няма да влияе на радиосигналите, но със сигурност ще влияе на мисловните ми сигнали."

female connector (женски конектор). Вид букса, която се състои от една или повече дупки, в които се пъха съответният мъжки конектор. Виж male connector. "Уха, с тези нови женски и мъжки конектори бихме могли да направим цяло представление за инженерния персонал."

find and replace (търсене и заменяне). Команда, която намира част от данните и ги заменя с нещо друго. Всяка текстообработваща програма предлага командата find and replace, така че можете доста бързо да замествате много думи или фрази само с натискане на един бутон. "Когато Маргарет Мичъл написа 'Отнесени от вихъра', първоначалното име на главната героиня беше Панси О'Хара. В последствие то беше заменено със Скарлет О'Хара. Ако тя имаше на разположение текстообработваща програма, просто щеше да използва функцията find and replace и да направи промените веднага. Вместо това някакъв нещастен редактор трябваше дни наред да обръща страница след страница и да променя името."

firewall (огнена стена). Защитна бариера, която не позволява на другите от Интернет да получават достъп до важни части от вашия компютър. Терминът "огнена" може и да е стряскащ, но това е така, защото устройството е много важно. "Би трябвало да нарекат огнената стена тухлена, за да оставя цицина на главата, на този, който се опитва да я пробие."

flag (флаг). 1. Двувариантен превключвател в програма. Използва се от програмистите за проверка на някой условия. Напр. флагът може да се използва за следене на това дали дадена входяща информация е получена от потребителя или не е, и в случай че е, да се издаде съобщение за грешка. 2. Бит в регистъра за флагове на процесора, който докладва за резултата от дадена операция на процесора. "Дороти написа програма, за която смяташе, че е много патриотична. Всичкото, което тя правеше беше да вдига флаговете на процесора. Как й се искаше да може да програмира модем, който да произведе салют."

flowchart (схема на алгоритъм). Диаграма, състояща се от линии и правоъгълници, използвана от програмистите за представяне на начините, по които техните програми би трябвало да работят. Програмистите, прекарващи своето време в създаването на такива схеми, явно имат висок афенитет към писането на фантастика, разкази на ужасите и други подобни. "Преди да започнете да пишете програмата си, преценете как трябва да работи, като начертаете схема на алгоритъма. След като напишете програмата, можете да промените схемата на алгоритъма, за да съвпада с начина на работа на програмата."

font size (размер на шрифт). Височината и широчината на даден шрифт, измервана в пунктове. "Казах на Марк да направи по-разбираем документа за нашите чуждестранни клиенти, а той просто увеличил размера на шрифта."

fuzzy logic (неясна логика). Правила, които не са толкова стриктни, като понякога се използва интуитивност и по-радикални идеи, за да се получи резултат. Често се използват експертните системи, невронните мрежи и политици, стремящи се към по-висок пост. Вместо да се използват стойности като истина или лъжа, неясната логика използва по-широк кръг стойности, включващи истина, лъжа, може би, понякога и забравих. Неясната логика често се използва, когато отговорите не трябва да са чиста истина или лъжа, или когато програмистите не са много наясно с това, което правят.

garbage (боклук). 1. Неизползваема или неразгадаема информация. Някой компютри създават боклук, други просто го приемат от хора, които не знаят какво правят. Виж също GIGO. "Жени прави толкова много боклук, че трябваше да си купи контейнер за боклук, преди да си купи компютър."

handshake (ръкостискане). 1. Обмяна на сигнали между два мрежови компютъра, указващи, че трансфера на данни може да бъде осъществен. 2. Обмяна на знаци между два модема, преди те да започнат да "разговарят" помежду си. "Опитах се да се свържа с един модем в Япония, но там явно начините на общуване са други..."

hierarchial menus (йерархични менюта). Меню, което показва други менюта при избирането на определена команда. Всяко меню е с подменю. "Йерархичните менюта ви карат да имате чувството, че постоянно избирате менюта, и когато откриете каквото търсите, вече сте забравили за какво ви е трябвало."

hue (нюанс). Тон или отсянка на определен цвят. "Винаги можеш да познаеш кой е работил на този скапан монитор, тъй като той излъчва радиация и оцветява лицата на хората в различни нюанси."

I/O (вход/изход). Акроним на Imput/Output, което представлява интерфейс във всеки компютър, позволяващ на данните да се придвиждат от една част към друга. "Толкова много 'боклук' преминава през входа/изхода, че се изненадвам как компютрите досега не са били обявени за екологично вредни."

icon (икона). Символ, който изглежда като египетски йероглиф и често се използва на мястото на реална дума. Много програми показват икони в качеството им на по-бързо извикване на команди от менюто. Вместо да избирате команда от менюто, можете просто да щтракнете с бутона на мишката върху иконата, стига да сте запомнили коя икона каква команда представлява. "На човечеството е отнело хиляди години да се придвижи от пиктограмите до писмената комуникация. На Apple компютрите отне само шест години, за да ни придвижат в обратна посока."

IF. Вземаща решение ключова дума, използвана в езиците за програмиране. Често в комбинация с думата THEN (тогава). "IF програмистът не се отлепи скоро от компютъра THEN задникът му ще се срастне със стола."

illegal (нелегален). Не изцяло извън закона, а по-скоро непозволено. Компютърните програмисти пишат съобщения за грешки с думата незаконен в тях, само за да се заяждат. Т.е. те се опитват да правят нещо, което не е позволено. "Съобщението за грешка гласеше: 'Незаконен знак в името на файла'. Веднага повиках ФБР."

inkjet printer (мастилено струен принтер). Вид принтер, който впръсква мастило върху хартия, вместо да притиска намастилена лента върху нея. Мастилено струйните принтери са по-тихи и произвеждат по-качествен печат (но не толкова добър, колкото лазерните принтери). "Свали тези наушници Лари, мастилено струйният принтер е много тих."

Intergalactic Digital Research. Първоначалното име на компанията, която стана известна с името Digital Research. Поради някакви причини те са решили, че малко хора ще ги вземат насериозно с такова име.

ISO. 1. Акроним за International Standard Organisation (международна организация по стандартите) - група, опитваща се да създава стандарти за всякакъв род индустрии. Като се вземе предвид начинът, по койтокомпютърната индустрия пренебрегва стандартите, ISO вероятно означава Ignored Standard Optional (несъобразяване със стандартите по желание).

iteration (итерация). 1. Повтаряне на оператор в програма, често наричано цикъл, а ако нещо не е наред - безкраен цикъл. Виж също endless loop, infinite loop, loop. 2. Броят пъти, за който нещо се повтаря. "Това е 400-та итерация на програмата, която казва "Дискът не е намерен!".

K - Акроним на килобайт. "Джони беше разочарован, когато откри, че компютърът му няма памет. Когато прочете ОК, той си помисли, че всичко с компютъра му е О'кей."

laptop (лаптоп). Компютър, който е достатъчно малък, за да го поставите в скута, без да ви счупи капачките на коленете, докато работите с него. "Моят лаптоп тежи твърде много. Човекът, който го е създал, трябва да е имал доста голям скут.".

line eater (ядач на редове). Старо чудовище от по-ранните дни на Интернет (преди Web). Някой програми за четене на новини по някакъв начин пренебрегваха първия ред от текста в съобщенията. Затова хората, създаващи съобщенията, трябваше да вмъкват празен ред или ред с думите "изяж ме", за да не се загуби важна част от съобщението.

linker (линкер, свързваща програма). Специална програма, която обединява два или повече файла на машинен език (обектни файлове) и ги конвертира в изпълним файл. "Вместо да се опитвате да създадете една голяма програма наведнъж, напишете две по-малки. След това използвайте свързващата програма, за да ги обедините в едно огромно неуправляемо приложение, пълно с бъгове, и й поставете цена от $495. Това е тайната за продаване на софтуера."

lock (заключване). 1. Предотвратяване на достъп до нещо. 2. Ключалката, използвана на някой компютри за предотвратяване на използването на компютъра от други. "Не си мислете, че заключването с ключове е нещо сериозно. Почти всички компютри използват едни и същи ключове."

male connector (мъжки конектор). Тип конектор, който се вмъква в женския конектор. Мъжките конектори най-често се намират в краищата на кабелите и обикновено имат стърчащи неща, които се вмъкват в дупките на женските конектори. (Изчервих се). След обединяването на мъжкия и женския конектор протича електричество (често съпроводено от искрене). Получава се мощност и накрая се запалва цигара (цигарата е по желание). Моля ви, практикувайте безопасно свързване на кабели. Виж също female connector. "Опитвате се да пъхнете сериен мъжки конектор в паралелен женски конектор. Никога няма да проработи. Те не са създадени един за друг."

megabyte (мегабайт). Приблизително един милион байта. Всъщност е точно 1024 килобайта (1048576 байта). Тези точни данни ви трябват само за данъчния формуляр. Правителството (става въпрос за американското правителство) е издало много закони, деклариращи, че 1 мегабайт е един милион байта. Допълнителните 48576 се заделят за задбюджетни сметки.

message box (прозорец със съобщение). Малък прозорец, който се появява на екрана и предава съобщение от програмата. Прозорецът със съобщение може да се появи в резултат на избор на команда или опция. Те често ви информират за грешки или ви предупреждават за дадено действие. "Снощи работих до късно с компютъра и получих прозорец със съобщение: 'Заминавай в леглото!'."

Microsoft standard (стандартът Microsoft). Универсален, всеобхватен диктат за това, Как Нещата Трябва Да Бъдат Направени, създаден от Microsoft и пренебрегван от почти всички. Microsoft са прословути с въвеждането на нови стандарти, за които никой нищо не е чувал. Често те са вариации на съществуващи приети стандарти, но са направени по начина на Microsoft. Другите трябва да приемат стандартите, които обикновено стават осъществими след третата или четвъртата ревизия.

Microsoft Windows. Официалното име на операционната система за PC на Microsoft. Microsoft биха желали всеки да й казва "Microsoft Windows", но никой не го прави. Язък за бедните служители на Microsoft, които винаги трябва да изписват Microsoft Windows, докато останалата част от света казва просто Windows. Microsoft много мразят използването на Windows като прилагателно.

mount (монтиране). 1. Термин, използван за описване на това, че нещо (обикновено дисково устройство) се използва. Идва от по-старо компютърно време, когато трябваше физически да се монтира ролка с лента на машината, преди някой да може да я използва. В днешно време терминът монтиране се използва при софтуерни команди, които осъществяват връзка по разни жици и кабели.

MIPS 1. Акроним на Million Instructions Per Second (милион инструкции за секунда). Мярка за скоростта, с която програмите могат да работят на определен микропроцесор. Тъй като програмите се кодират различно за различните микропроцесори, важно е да се измерва MIPS, като се използва еквивалентният код за всяка машина. Виж също central processing unit, microprocessor. Ако включите думата MIPS в разговор, като например моят Pentium работи с 20 000 MIPS, хората ще си мислят, че знаете за какво говорите.

molecular beam epitaxy (молекулярно лъчева епитаксия). Процесът, при който веригите се гаврират в силиция, за да се направи полупроводник - компютърен чип. Това е голяма и авторитетна дума, която можете да включвате в разговорите си, за да впечатлявате приятелите си. Без майтап! "Молекулярно лъчевата епитаксия в действителност изпарява повърхностния слой, за да оформи кристално чисти полупроводникови материали. У-х-а!"

NSA. Акроним на National Security Agency (агенция за националната сигурност). Строго секретна американска правителствена агенция, която е посветила живота си на създаването и разбиването на шифри и на следенето на комуникациите от цял свят. От години NSA официално не съществува, въпреки че неофициално се заделят милиарди долари за нейното съществуване. Виж също chipher, encryption. "NSA разполага с най-модерните суперкомютри, което означава че или ги използват да пазят страната от врагове, или играят на най-съвършените видеоигри, които светът никога няма да види."

O: Буквено означение за някакъв вид дисково устройство в PC компютъра. Може да е мрежово устройство. Може да бъде и твърд диск. Може да е и устройство D:, ако сте без очила.

paddle (sтик). Старо входно устройство, подобно на джойстик, което често се използва за компютърни и видео игри. Стикът е ръчката, която завъртате на едната или другата страна. "Програмата ми за симулиране на полет използваше стик за управление на самолета. Мога да завъртя самолета наляво или надясно, но все още не мога да го отлепя от земята."

parallel (паралелен). 1. Две линии, които никога не се допират, освен ако никой не ги гледа или не сте Алберт Айнщайн, пътуващ с асансьор със скоростта на светлината, при който случай със сигурност бихте си пропуснали етажа. 2. Отнася се за данни, пътуващи заедно (паралелно), което е обратно на единичния сигнал. Например паралелният интерфейс използва осем жици - по една за всеки бит от байта. 3. Вид порт в РС компютъра.

PC. Акроним на Personal Computer (персонален компютър), идващ от първите IBM PC. Важи за всеки самостоятелен компютър (не в мрежа), включително и тези, които не са IBM (Windows) - Macintosh, Amiga и др., въпреки че техните потребители по принцип не харесват този термин. 2. Оригиналният IBM PC. Тези копия, които работят като оригинала, се наричат съвместими с него. 3. Всеки компютър, на който може да се стартира MS-DOS или Windows. "За терминът PC има много дефиниции, зависещи от това, дали персоналният компютър е ваш, или на някой друг."

PCjr. Първият домашен компютър, създаден от IBM. Много лош. Много слаб. PCjr не беше проектиран за домашен компютър, той по-скоро беше проектиран за непрофесионален компютър. От IBM не искаха фирмите да си купуват PCjr, когато можеха да си купят по-скъпи PC компютри. Въпреки че разполагаше с добри графични и звукови възможности, при този модел липсваше възможност за разширения, имаше лош дизайн (вътрешните части щяха да се потрошат, ако поставите върху него монитора), както и възможно най-скапания модел клавиатура - нещастната PC "Chicklet". Представен през 1983 г., PCjr излезе от употреба още през 1985.

peripheral (периферия). Всяко устройство, свързано към компютъра (конзолата), включително монитори, принтери, скенери, мишки, външни твърди и флопи дискови устройства, CD-ROM устройства, високоговорители, клавиатури и др. "Толкова сме претрупани от периферия, че изобщо не можем да намерим компютъра."

Peripheralitis. Безпорядък, характеризиращ се с наличието на твърде много периферни устройства и липса на място, където те да се включат. Допълнителен проблем е това, че не можете да ги накарате да се разберат едни с други. "Ефективно лекарство против Peripheralitis е бедността."

piracy (пиратство). Копиране на софтуер без разрешение от автора или издателя и, ако наистина сте непочтени, разпространяването му. За всяко копие от програма, което е закупено легално, има приблизително по две пиратски копия (това съотношение е валидно в САЩ, б. пр.). Повечето пирати оправдават тази практика с обяснението, че софтуерните компании правят твърде много пари от продуктите, които продават, и че пиратските копия не отнемат от печалбите на издателите, тъй като пиратите никога не биха си купили продукта.
polymorphism (полиморфизъм). В контекста на обектно-ориентираното програмиране, използването на едно и също име за различни процедури. Добра аналогия е думата готвене, която включва приготвяне на ястия от хляб, зеленчуци и месо. Например можете да дефинирате термина екран, който да има отношение към текстове, графики, изображения, електронни таблици, филми, звукови ефекти и всичко, което ви хрумне като асоциация с този термин. "Опитах се да обясня концепцията на полиморфизма на семейството си, но мащехата ми се развика, че сестра й не е мъж, а има само малък проблем с мустаците."

pong. Оригинална компютърна игра , създадена от Atari в средата на 70-те. Понастоящем може да се намери в музеите. "Pong беше кръстена на пинг-понг - игра на тенис на маса, въведена от китайците. Не знам дали знаете, че тя се нарича пинг-понг и на китайски? А знаете ли какво означава? "Пинг-понг" е звукът, който произвежда топката. Еднакъв е на китайски и на английски! Колко е малък светът!"

portable computer (портативен компютър). РС, което можете да разнасяте с вас, без да се правите на културист. Класификациите включват лаптоп, ноутбук и джобни компютри. Портативните компютри, които са твърде тежки, за да се носят постоянно насам натам се наричат преносими. "Имам нов портативен компютър, който може да съхранява страници с информация и да ги отпечатва незабавно. Той дори разпознава почеркът ми. Нарича се молив и хартия."

PPP Акроним на point-to-point protocol (протокол от точка до точка) - метод за свързване на РС към Интернет. Този стандарт замени SLIP, на който липсваха някой от добрите възможности на РРР. "Боб каза, че можем да използваме РРР, за да се свързваме с Интернет. Аз обаче натисках час и половина клавиша Р, но не се получи нищо."

Presentation Manager. Старият потребителски графичен интерфейс за OS/2. "Presentation Manager" би следвало да се замени с: "Той Е Тук, Независимо Дали Го Харесвате Или Не."

pseudo random numbers (псевдо произволни числа). Тъй като компютърът не може да прави каквото и да е по произволен начин, математиците счетоха, че всички генерирани от компютъра числа са псевдо произволни числа. Например повечето програмисти основават своите изчисления с произволни числа на базата на датата - например броят секунди след полунощ. Тъй като тези стойности не могат да бъдат предсказани, те се наричат произволни числа. Но момчетата, които не могат да осъзнаят това (математиците) твърдят, че компютрите генерират само псевдо произволни числа.

quit (изход, напускане). 1. Команда за излизане от програма. Обикновено се намира в менюто File. Изход. Свършено е. Капиче. Всичко приключи. Окончателно. Бай-бай. "Командата Quit е една от първите команди, която трябва да усвоите. Няма нищо по-лошо от това да влезете в програма, от която да не знаете как да излезете."

radiation (радиация). Невидима форма на енергия, която убива работещите в заводите за ядрени бомби, приготвя сандвичи в микровълновата фурна и ви удря в лицето всеки път, когато погледнете компютърния екран. Изцяло безвредна, както и всяка друга невидима форма на енергия. "Да се прави очна хирургия с акупунтура е все едно да се лекува плешивост с радиация."

read me file (файл от тип прочети ме). Файл, който никой не чете. Виж също README.

README. Наименование на текстов файл, който обикновено съдържа информация за програмата - например промени в документацията в последната минута и обяснения за грешки, които са открити преди продуктът да се пусне на пазара. Когато програмата се различава от своята документация, създателите й прибягват до услугата на файла README, за да обяснят какво става. Тъй като тези файлове са текстови, те могат да се четат от който и да е текстов редактор или текстообработваща програма. Могат да се кръстят и READ.ME, README.TXT, READ_ME.TXT или README.DOC. ""Имах сериозен проблем с новозакупения софтуер. Преглеждайки файла README, видях че промяна в последната минута е забранила на софтуера да се стартира на система като моята. Когато фирмата ми изпрати сметката, аз им изпратих копие от моя SUEME (съдете ме) файл."

reset switch (бутон за рестартиране). Бутон, използван за рестартиране на компютъра - нещо като изклчване и включване, без да се прекъсва захранването. Известен също като "бутон при паника", защото често натискането му е единственият начин да се възстанови контролът над побъркалия се компютър. Виж също Vulcan nerve pinch, warm boot.

revision history (история на ревизиране). Списък с различните версии и корекции на програмите. Историята на ревизиите следи какво става във всяка ревизия. Например:
Version 1.0 - Продуктът е въведен. Производителите много обичат този момент.
Version 1.1 - Премахнат е досадният бъг "случайно изтриване на всички файлове".
Version 1.2 - Премахнат е проблемът с изтриване на твърдия диск.
Version 2.0 - Въведени са мрежови възможности. Допълнителна такса за обновяване $50.
Version 2.1 - Премахнат е досадният бъг "мрежата не е намерена".
Version 2.2 - Добавена е поддръжка за високи хора.
Version 2.3 - Добавена е поддръжка за левичари.
"Очевидно повечето основни приложения не включват история на ревизиите, защото тя би била доказателство за наличието на проблеми."

RISC. Акроним на Reduced Instruction Set Computer (компютър със съкратен набор от инструкции) - компютър, който работи много бързо, защото микропроцесорът може да прави само ограничен брой неща. Идеята е, че тъй като малките неща изграждат основите за големите неща, техният ограничен брой инструкции няма да спъва работата на RISK процесора. "Не ме интересува колко е бърз. Поставянето в компютъра на нещо, наречено RISK, не ми вдъхва никакво доверие."

rounding error (грешка при закръгляне). Малка грешка, която се получава, когато компютърът конвертира десетични числа в двоичен код (за вътрешна обработка), а след това ги връща обратно. Въпреки че тази грешка се случва винаги, тя не е голяма беда - освен ако не сте ядрен физик например и живота на хиляди души зависи от вас. Причината за тази грешка е, че дадени числа могат само приблизително да бъдат представени в паметта на компютъра като двоични цифри. В резултат на това възниква малка грешка, когато комптърните приближения се обработват математически. "Опитах се да обясня, че цялата грешка в крайния математически резултат се дължи на грешката при закръгляне, но професорът отказа да ми повярва, че аз съм компютър."

silicon (силиций). 1. Елементът (Si) с атомно число 14 и атомно тегло 28,0855. 2. Пясък. 3. Елемент, използван в производството на стъкло и керамика, на базата на която се правят комптърните чипове. Не произнасяйте терминът като "силикон" - виж silicone.

Silicon Valley (Силициевата долина). Място в Северна Калифорния, което е световно известно с производството на полупроводници, микропроцесори и други комптърни елементи. Има също няколко добри китайски ресторанта и пицарии.

silicone (силикон). Няма нищо общо с компютрите. "Голям гаф е да споменавате "силикон", когато говорите за компютри."

Silicone Valley (Силиконовата долина) 1. Екзотично място, където се извършват пластични операции за корекция на някой женски форми. 2. Неправилен превод на Silicon Valley в българската компютърна терминология - б.р.

smoke and mirrors (ефекти за заблуда). Жаргонен термин за описание на специалните ефекти, които карат продукта да изглежда по-вълнуващ и по-мощен от действителността. Smoke and mirrors техниките се използват най-често при рекламите и продажбите. Много добър пример за такава техника е предшественикът на Macintosh - компютърът Lisa. (Lisa се смята за "баща", или ако щете "майка" на Macintosh и Windows, но всъщност не е, защото е откраднал идеята от някъде другаде.) Когато първият компютър Lisa беше представен на компютърния свят, той всъщност изобщо не беше компютър. Просто създателите му бяха монтирали (под масата) няколко Apple II компютри, които управляваха Lisa. Този пример е класически ефект за заблуда.

sneaker net (мрежа с маратонки). Особен вид мрежа, при която информацията се обменя чрез копирането й на дискети и отиването (с маратонките) до друг компютър.

SysRq key (SysRq клавиш). Клавиш, добавен от IBM към тяхната PC/AT клавиатура, който не става за нищо. В дните на PC/AT компютрите IBM смятаха да го използват за някаква нова операционна система. Но когато се появи OS/2, тя използваше клавишната комбинация Ctrl+Esc, вместо SysRq. "Горе-долу единственото нещо, за което служи клавишът SysRq, е да гледате как хората се мъчат да го произнесат."

Tab key (клавиш Tab). Клавиш от клавиатурата, който генерира знак за табулация. В повечето случаи натискането му премества курсора до следващия табулатор, независимо дали трябва да се прескочат група от празни символи при текстообработваща програма, да се отиде до друго поле при програма за обработка на бази от данни, или да се отиде до друга клетка при програма за електронни таблици. При диалоговите прозорци натискането на клавиша Tab ви предвижва до следващото поле за въвеждане. Можете да се придвижвате обратно към предишните полета или клетки с натискането на клавишната комбинация Shift+Tab, известна като обратен табулатор. "На повечето клавиатури за РЦ клавишът Tab е отбелязан с две стрелки, сочещи в противоположни посоки, което ме кара да си мисля, че и той не знае на къде да поеме."

tar. Съкратено от tape archiver (лентов архиватор) - програма за архивиране , използвана на UNIX компютри. Освен стандартното копиране на файлове върху лентовия архив, tar може да обединява файловете в един, като му поставя разширение TAR. Изваждането им оттам обаче докарва доста хора до нервни разстройства.

telecommunications (телекомуникации). Област от технологията, при която става въпрос за комуникациите от разстояние. Тя включва телефона, телеграфа, радиото, ефирната телевизия, кабелната телевизия, сателитната телевизия, радара, две консервени кутии, свързани с канап и трансфера на данни. "Телекомуникацията ви дава възможност да правите грешки на все по-голямо и по-голямо разстояние."

teletype (телетайп). 1. Старото тромаво нещо, наподобяващо пишеща машина, което въвеждаше данните "на магия" благодарение на дистанционни жици, които управляваха клавиатурата. В ранните дни на компютрите телетайпните апарати се използваха за комуникация между компютрите. 2. В днешните интересни и безгрижни компютърни дни, телетайпът се използва за описание на скучния и най-елементарен начин за свързване на един компютър с друг. Телетайпът не е нищо повече от клавиатура и монитор (нарича се още "тъп терминал"), чрез който изпращате и получавате информация от друг компютър. Съкращава се TTY, защото компютърните маниаци все не могат да запомнят дали думата е с едно "l" или две.

terminal (терминал). Монитор, свързан към голяма машина. Терминът идва от латинската дума "смърт", което ни кара да се чудим защо се качваме на самолета от терминали.

underline (подчертаване). 1. При текстообработващите и настолните издателски програми това е атрибутът, който се прилага към текста, така че той изглежда като подчертан. 2. Знакът за подчертаване на клавиатурата. "Виждал съм хора, които се опитват да подчертаят дадена дума като я въвеждат, натискат след това backspace (с което я изтриват) и въвеждат знака за подчертаване.

voodoo (вуду). Технологията опитай-и-ще-разбереш, която се прилага след изчерпването на всичко друго.

XT. Акроним на Extended Technology - Модел на IBM PC компютрите, който разширява архитектурата на оригиналния 80x80. Добавени са допълнителни слотове за разширение и твърд диск. "Нека го кажем по този начин: Ако вашият балон с нагорещен въздух започне да губи височина, първото нещо, което ще излети зад борда, ще е старият XT компютър."
 
Източник : NetCat
Коментари [3] | Отваряно [42873]

Сподели в :
 
 
nick | коментар

 
nc | 2006-12-07 01:01:27 | 149.9.0.* | | N/A, United States
citatite sa vsushtnost ot Illustrated Computer Dictionary For Dummies, 3rd edition ;)
Анонимен | 2011-09-27 17:42:45 | 77.76.134.* | | Kozloduj
гтжг
Зоро | 2016-03-12 12:21:19 | 37.143.193.* | | Gabrovo
Заради чувството Ви за хумор, прочетох доста от написаното.

Бой нямаше. Имаше превантивно-възпитателна дейност, извършена с голяма динамика
---- naso
Страница :
Най-ново   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >   >>   Най-старо  
за контакти, разклонители, щепсели и други ел.материали : feb [маймунско а] kafence [точка] com 
Оферти за екскурзии, почивки и хотели  |  Защита на данните | Условия за ползване ©2002-2022 kafence.com All rights reserved.
Maintained by Linux на българскиexec : 0.04